Met de investeringsaftrek kunt u een deel van het investeringsbedrag van de fiscale winst aftrekken. Hierdoor wordt uw winst lager en zult u minder belasting over uw winst hoeven te betalen. Dit resulteert in een mooi financieel voordeel voor u.
Er zijn verschillende soorten investeringsaftrek, welke hieronder zullen worden toegelicht.


E.I.A.

De energie-investeringsaftrek is een fiscale regeling waar ondernemingen die zonnepanelen aanschaffen voor in aanmerking komen, de E.I.A. maakt het mogelijk flink te besparen bij de aankoop van zonnepanelen.


Bij E.I.A. worden de investeringskosten en energiebesparende bedrijfsmiddelen van de fiscale winst afgetrokken tot een maximum van 41,5 procent. Op deze manier kan u besparen op de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.


Op verschillende bedrijfsmiddelen kunt u E.I.A. toepassen, er moet enkel wel voldaan worden aan de energieprestatie-eisen en de bedrijfsmiddelen moeten doelmatig energiegebruik bevorderen. Uw onderneming komt in aanmerking voor E.I.A. wanneer deze aan twee eisen voldoet; het bedrijf dient allereerst belastingplichtig te zijn voor inkomsten- en vennootschapsbelasting in Nederland met een eigen bankrekening. Ook moet de onderneming minstens €2.500,- en maximaal €118.000.000,- investeren in de bedrijfsmiddelen welke voldoen aan de eisen van de Energielijst. Alleen ondernemingen die winst maken komen in aanmerking voor E.I.A.rendement

K.I.A.

Een andere mogelijkheid voor investeringsaftrek bij de aanschaf van bedrijfsmiddelen is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Zowel voor de aanschaf als de reparatie van bedrijfsmiddelen kunt u K.I.A. toepassen, het aanschaffen van zonnepanelen valt ook binnen deze regeling.


Het uitgekeerde bedrag van de K.I.A. is verschillend per situatie en afhankelijk van het geïnvesteerde bedrag. In onderstaande tabel kunt u zien welk bedrag er door K.I.A. wordt vergoed per categorie.Investering Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
⇐ €2.300,- 0%
€2.301,- t/m €55.248,- 28%
€55.249,- t/m €102.311,- €15.470,-
€102.312,- t/m €306.931,- €15.470,- minus 7,56% het gedeelte van het investeringsbedrag boven de €102.311,-
>€306.931,- 0%


M.I.A.

Voor milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen kunt u ook gebruik maken van de milieu-investeringsaftrek. Wanneer u daken heeft waar asbest opzit en op die daken zonnepanelen wilt plaatsen kunt u M.I.A. toepassen, dan zult u een investeringsaftrek van 27 procent ontvangen voor de vervanging van de daken. Dit houdt in dat er over 27 procent van het investeringsbedrag geen BTW betaald zal hoeven worden. M.I.A. kan worden toegepast bij een minimuminvestering van €2.500,- per jaar.
De fiscale voordelen van M.I.A. kunnen worden gecombineerd met Vamil en K.I.A., het is echter niet mogelijk om deze met E.I.A. te combineren.


Vamil

Het is mogelijk op een willekeurig moment investeringen af te schrijven met Vamil, er kan tot en met 75 procent worden afgelost in het eerste jaar. Doordat de aflossing van de fiscale winst afgetrokken wordt behaalt uw onderneming een interessant liquiditeits- en rentevoordeel. De fiscale winst zal namelijk lager zijn waardoor er minder inkomsten- en vennootschapsbelasting betaald hoeft te worden.