Met uw zonnepaneleninstallatie wilt u uiteraard een optimaal rendement behalen om uw energiekosten te dekken. Er zijn verschillende factoren die van invloed zijn op het rendement dat uw zonnepaneleninstallatie levert, het is dan ook verstandig deze factoren in acht te nemen alvorens u de zonnepanelen installeert. Hieronder worden alle factoren die van invloed zijn op het rendement toegelicht en een uitleg gegeven om de terugverdientijd te berekenen. Op deze manier weet u precies wat te opbrengst van uw zonnepanelen systeem is.


Berekening van de terugverdientijd

Door de terugverdientijd van uw zonnepaneleninstallatie vooraf te berekenen, heeft u een goede indicatie van het moment waarop uw energieproductie geheel gratis zal worden. De terugverdientijd is gemakkelijk te berekenen in drie stappen. Hieronder worden deze drie stappen benoemd;


1. Aanschafkosten en installatiekosten

Het uitgangspunt voor de terugverdientijd van uw zonnepaneleninstallatie zijn de totale kosten die u heeft bij de aanschaf en installatie van uw zonnepaneleninstallatie. De hoogste kosten zijn de aanschafkosten van alle onderdelen van het zonnepanelensysteem, hierbij kunt u al enige besparing doen door een volledig pakket te kopen waarin alle onderdelen zitten. Daarnaast nemen de installatiekosten voor het zonnepanelensysteem ook een aanzienlijk deel in, de installatie is verantwoordelijk voor zo’n 30 procent van de kosten. Dit is dan ook belangrijk om mee te nemen in de terugverdientijd. Op de installatiekosten kan bespaart worden door de installatie zelf uit te voeren in plaats van aan erkende installateurs uit te besteden. Het is wel verstandig om de zelf installatie goed voor te bereiden.

2. Levensduur van de onderdelen

Veelal wordt vergeten om de levensduur van de onderdelen van het zonnepanelensysteem in de berekening van de terugverdientijd mee te nemen. De levensduur verschilt namelijk per onderdeel, en hier dient rekening mee gehouden te worden omdat sommige onderdelen vaker vervangen dienen te worden. De omvormer is namelijk eerder aan vervanging toe dan de zonnepanelen.

3. Opbrengst van de zonnepaneleninstallatie

Wanneer u alle onkosten op een rijtje heeft kunt u nagaan hoelang het duurt voordat u de zonnepaneleninstallatie heeft terugverdiend. U kunt de terugverdientijd berekenen door na te gaan wanneer de onkosten van het zonnepanelensysteem zijn gedekt. Dit doet u door de opbrengst van het zonnepanelensysteem per jaar na te gaan, zo kunt u zien na hoeveel jaar u de zonnepaneleninstallatie heeft terugverdient.terugverdientijd

Invloeden op het rendement

Iedere factor die van invloed is op het rendement dat de zonnepaneleninstallatie oplevert wordt hieronder benoemd:


Type zonnepanelen

Silicium is de meest belangrijke bouwstof van zonnepanelen, en wordt verwerkt in alle soorten zonnepanelen. Het verschil dat ontstaat tussen monokristallijn zonnepanelen en polykristallijn zonnepanelen is te danken aan het verschil in productieproces. Bij polykristallijn zonnepanelen duurt het productieproces korter, dit komt doordat het productieproces stopt nadat alle zonnecellen zijn bevestigd. Monokristallijn zonnepanelen worden echter verder bewerkt, hierbij worden alle oneffenheden nog uit het zonnepaneel verwijderd. Dit maakt dat monokristallijn zonnepanelen zuiverder zijn en een hoger rendement genereren per oppervlak, dit is dan ook de reden dat monokristallijn zonnepanelen duurder zijn.


Richting van zonnepanelen

Het zuiden is de meest ideale richting om de zonnepanelen te plaatsen omdat hier de meeste zonuren worden opgevangen. Het wordt dan ook aangeraden om zonnepanelen op het zuiden te installeren om het hoogste rendement te behalen.


Hellingshoek van zonnepanelen

De hoeveelheid zonlicht die door de zonnepanelen wordt opgevangen wordt naast de richting ook door de hellingshoek bepaald. Bij een hellingshoek van 36 graden wordt er het meeste zonlicht opgevangen, en zal dus ook de meeste energie geproduceerd worden. Wanneer de hellingshoek hier teveel van afwijkt zal er aanzienlijk minder energie geproduceerd worden. Dit is dan ook de reden dat zonnepanelen op platte daken doormiddel van speciaal installatiemateriaal in een hoek van 36 graden worden gemonteerd. Op deze manier wordt het mogelijk om in allerlei situaties een optimaal rendement te genereren.


Schaduwval op zonnepanelen

Het hoogste rendement kunt u genereren door zoveel mogelijk zonlicht op te vangen met uw zonnepanelen, schaduw is dus ongewenst. Het is dus belangrijk dat u bij de installatie rekening houdt met eventuele schaduwvlakten, het beste kunt u de zonnepanelen volledig buiten de schaduw installeren.


Temperatuur van zonnepanelen

Zonnepanelen zijn gemaakt om energie op te wekken met het zonlicht dat zij opvangen. Toch kunnen zonnepanelen niet goed tegen hitte, de elektriciteit wordt namelijk beter geleid door het materiaal van zonnepanelen wanneer deze op lage temperatuur zijn. Hierdoor zult u merken dat zonnepanelen op een zonnige lentedag een hoger rendement behalen dan op een hete zomerdag.