Onder de agrariërs zijn er verschillende sectoren, hieronder wordt nog even per sector de belangrijkste informatie benoemd. De sectoren die hier aan bod komen zijn; akkerbouw, veeteelt en fruittelers.


Akkerbouw

Zonne-energie opgewekt door middel van zonnepanelen is een interessante oplossing voor de hoge energiekosten voor akkerbouwers. Een akkerbouwer verbruikt tussen de 7000 KWh en 85.000 KWh per jaar, dit is een fors energieverbruik dat voornamelijk wordt veroorzaakt door het drogen en koelen van de oogst. Akkerbouwbedrijven zijn uiterst geschikt voor de toepassing van zonnepanelen door de grote ruimte.


Als akkerbouwer kunnen zonnepanelen erg interessant voor u zijn omdat een gemiddeld bedrijf over een groot oppervlakte beschikt. Er is dus voldoende ruimte om een zonnepaneleninstallatie te plaatsen. Indien u de zonnepanelen liever niet op uw dak installeert is er ook de mogelijkheid om de zonnepanelen op toepasselijk installatiemateriaal op het land te positioneren. Dit is een goede oplossing wanneer u beschikt over onbenut land, en op deze manier kan de zonnepaneleninstallatie altijd in de meest voordelige richting geïnstalleerd worden.


Ook het kostenplaatje maakt het gebruik van zonne-energie interessant door de hoge energiekosten waar u als akkerbouwer mee kampt. Met de opwekking van zonne-energie kunt u de energiekosten direct reduceren. Naast deze besparing op de energiekosten kunt u profiteren van belastingvoordelen , zoals de SDE+ regeling.

. Daarnaast helpt u Nederland een stuk duurzamer te worden.

Veehouderij

Het is gemakkelijk voor pluimveehouders, varkenshouders en melkveehouders om de energierekening te beperken. Gemiddeld verbruikt een pluimveehouder zo’n 115.000 KWh per jaar, het overgrote deel van de elektriciteit wordt gebruikt voor het verwarmen, verlichten en het ventileren van de stallen. Melkveehouderijen gebruiken aanzienlijk minder, met een gemiddeld verbruik van 48.000 KWh verbruiken zij het minst onder de veehouderijen. De energie bij melkveehouderijen wordt gebruikt voor verlichting van de stallen, het melken en het koelen van de melk. Dan zijn er nog de varkensveehouders met een gemiddeld verbruik van 75.000 KWh, deze energie wordt voornamelijk gebruikt voor de biggenlampen, ventilatie en verwarming van de varkensstallen.


Het is voor veehouders erg interessant om gebruik te maken van zonnepanelen, dit komt deels door het grote oppervlak aan dak op de veestallen waar zonnepanelen op geïnstalleerd kunnen worden. Met een éénmalige investering in een zonnepaneleninstallatie kunt u vele kosten besparen.sector specifiek

Fruitteler

Voor fruittelers geldt ook dat zij er veelal een hoge energierekening op nahouden, dit maakt het voor hen interessant om zonnepanelen te installeren. Gemiddeld verbruikt een fruitteler namelijk tussen de 7.000 KWh en 85.000 KWh per jaar. Net als het geval is bij akkerbouwers wordt de meeste energie bij fruittelers gebruikt voor het drogen en koelen van de oogst.


Door de grote opslagloodsen waar een grote bruikbare ruimte voor zonnepanelen aanwezig is, zijn zonnepanelen juist interessant voor fruittelers. Niet alleen op het dak maar ook op land dat niet gebruikt wordt kunnen de zonnepanelen geplaatst worden, land biedt de mogelijkheid om de zonnepanelen altijd in de meest rendabele richting te positioneren. U kunt met uw zonnepaneleninstallatie besparen op uw energierekening, profiteren van belastingvoordelen en bijdragen aan een duurzame omgeving.