Asbest

Asbest is een stof die voor 1994 regelmatig werd gebruikt bij de bouw van daken, het zit veelal vast in ander materiaal. Zolang de asbest vast zit in ander materiaal vormt het geen bedreiging, maar zodra de asbestvezels vrijkomen wordt het zeer giftig en schaadt het uw gezondheid en het milieu.


Zonnepanelen en asbest

Het is bij wet verboden om op een asbesthoudend dak zonnepanelen te plaatsen. De asbest zal dus eerst van het dak verwijderd moeten worden door een gecertificeerde organisatie, dit kunt u overlaten aan de leverancier van zonnepanelen. Wanneer u asbest van uw dak verwijderd en daar zonnepanelen plaatst heeft u ook recht op extra subsidie.


Verwijdering van asbest

Alvorens de asbest van het dak verwijderd kan worden dient er een asbestinventarisatierapport opgemaakt te worden. Dit wordt uitgevoerd door een bedrijf dat over een SC540 certificering beschikt. De kosten voor een asbestinventarisatierapport bedragen tussen de €400,- en €500,-.


Nadat het asbestinventarisatierapport is afgerond zal de asbest daadwerkelijk van het dak verwijderd worden. De asbest zal verwijderd worden door een bedrijf dat een SC530 certificering bezit. De kosten voor het verwijderen van asbest op het dak liggen rond de €10,- per vierkante meter. Er zullen direct nieuwe dakplaten worden geplaatst nadat de asbest verwijderd is, zodat de zonnepanelen hierop geïnstalleerd kunnen worden.


Subsidie

Voor agrariërs die asbest van het dak verwijderen en op dit dak zonnepanelen willen plaatsen is er een gunstige regeling waar u gebruik van kunt maken, u kunt namelijk subsidie ontvangen van de overheid. Voor agrarische bedrijven geldt dat voor iedere vierkante meter dak waar asbest wordt verwijderd een vergoeding van €3,- wordt uitgekeerd, in totaal kunt u een vergoeding van maximaal €7.500,- ontvangen. Om in aanmerking te komen voor deze vergoeding dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen; De sanering van asbestverwijdering dient te worden gecombineerd met een terugplaatsing van minstens 75 zonnepanelen. Het minimumoppervlakte van de asbest daken die wordt gesaneerd is 400 vierkante meter.
De vergoeding geldt enkel voor agrarische bedrijven en deze dienen een minimumopbrengst van €25.000,- te genereren. Ook is het mogelijk om gebruik te maken van de subsidie SDE+ hiermee wordt het nog aantrekkelijker om energie terug te leveren. Al deze subsidie zullen er dan ook voor zorgen dat u prijs voor een zonnepanelen systeem aanzienlijk lager zullen uitvallen.asbest eraf